Informujemy użytkownikow naszej strony, że stosujemy tymczasowe pliki cookie dotyczące sesji. Pliki te nie są zapisywane na komputerze na dłuższy czas i są zawsze usuwane po zamknięciu przeglądarki.
Poradnie specjalistyczne

W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej medycznej NZOZ PROMED świadczy usługi w poradniach:

  • alergologicznej,
  • endokrynologicznej,
  • gruźlicy i chorób płuc,
  • kardiologicznej,
  • neurologicznej,
  • okulistycznej,
  • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
  • otolaryngologicznej,
  • reumatologicznej,

Wszystkie poradnie za wyjątkiem poradni onkologicznej i otolaryngologicznej posiadają kontrakt z NFZ.

Rejestracja: poniedziałek – piątek w godz. 730 - 1900, tel. 44 682 17 71, 44 682 17 70

Autor: Admin Data utworzenia: 2009-11-16 Ilość wyświetleń: 298651