Informujemy użytkownikow naszej strony, że stosujemy tymczasowe pliki cookie dotyczące sesji. Pliki te nie są zapisywane na komputerze na dłuższy czas i są zawsze usuwane po zamknięciu przeglądarki.
Klauzula informacyjna

Szanowni Pacjenci, informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych jest:Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMED M&JB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Radomsku (97-500) przy ul. Miłej 5, tel. 44 682 17 70, 44 682 17 71.

 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych są następujące: iod@promed-radomsko.pl, tel. 600 310 962.

 • Państwa dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia.

 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest Ustawa z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 • Nie udostępniamy państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na mocy przepisów prawa.

 • Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 • Przechowujemy Państwa dane przez okres wskazany w Ustawie z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 • Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz możliwości ich sprostowania i uaktualnienia, a także do ograniczenia przetwarzania danych.

 • Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora.

 • Abyśmy mogli zrealizować cele określone w pkt. 3 podanie danych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje, iż nie będą mogli Państwo stać się pacjentami Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMED M&JB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

 • Nie będziemy podejmowali wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.

Autor: IOD Data utworzenia: 2018-05-25 Ilość wyświetleń: 95952