Informujemy użytkownikow naszej strony, że stosujemy tymczasowe pliki cookie dotyczące sesji. Pliki te nie są zapisywane na komputerze na dłuższy czas i są zawsze usuwane po zamknięciu przeglądarki.
Czwartek, 23 marca 2023 r.
CHUKProgram profilaktyki chorób układu krążenia.

Cele ogólne i szczegółowe Programu:

 1. cel główny: obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej programem poprzez wczesne wykrywanie, redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka,
 2. cele dodatkowe:

zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia, wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia, promocja zdrowego stylu życia: niepalenia, prawidłowego odżywiania się, aktywności fizycznej.

Adresatami Programu są w szczególności osoby obciążone czynnikami ryzyka:

 1. nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),
 2. zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu),
 3. palenie tytoniu,
 4. niska aktywność ruchowa,
 5. nadwaga i otyłość,
 6. upośledzona tolerancja glukozy,
 7. wzrost stężenia fibrynogenu,
 8. wzrost stężenia kwasu moczowego,
 9. nadmierny stres,
 10. nieracjonalne odżywianie,
 11. wiek,
 12. płeć męska,
 13. obciążenia genetyczne

znajdujące się na liście świadczeniobiorców lekarza POZ u świadczeniodawcy i w danym roku kalendarzowym objętym umową będące w 35, 40, 45, 50, oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych świadczeniodawców).

W ramach programu wykonywane jest:

 • badanie przedmiotowe: - pomiar masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego krwi,
 • badanie EKG,
 • badanie poziomu glukozy i cholesterolu (wraz z frakcjami),
 • edukacja zdrowotna.
Autor: Admin Data utworzenia: 2010-02-24 Ilość wyświetleń: 18508