Informujemy użytkownikow naszej strony, że stosujemy tymczasowe pliki cookie dotyczące sesji. Pliki te nie są zapisywane na komputerze na dłuższy czas i są zawsze usuwane po zamknięciu przeglądarki.
Czwartek, 15 kwietnia 2021 r.
szczepienia
SZCZEPIENIA

Dzieci zadeklarowane do naszej przychodni szczepione są bezpłatnie zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepień.

Szczepieniami zajmują się pielęgniarki posiadające odpowiednie kursy kwalifikacyjne: Agnieszka Koćwin i Katarzyna Siewior.

Terminy szczepień uzgadniane są indywidualnie z pielęgniarką.

Oprócz szczepień obowiązkowych polecamy również dodatkowe szczepienia dla dzieci i dorosłych m.in. przeciw:

  • grypie sezonowej
  • WZW (żółtaczce) typu B
  • WZW (żółtaczce) typu A
  • zapaleniu opon mózgowych (dla młodzieży)
  • biegunce ROTA
  • kleszczowym zapaleniu opon mózgowych
  • rakowi szyjki macicy
  • memigokokom
  • pneumokokom
  • i inne.

Program Szczepień Ochronnych na rok bieżący

JAK DZIAŁAJĄ SZCZEPIONKI ?

Układ odpornościowy jest naturalną obroną naszego organizmu przed atakiem czynników chorobotwórczych z zewnątrz np.: bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów. Ludzie zapadają na choroby, gdy ich układ odpornościowy nie potrafi w dostatecznie skuteczny i szybki sposób zwalczyć drobnoustrojów chorobotwórczych. Szczepionki są środkami leczniczymi, chroniącymi człowieka przed określonymi chorobami. Wytwarza się je z osłabionych lub nieżywych mikroorganizmów lub wyizolowanych części tych organizmów.

Po zaszczepieniu („immunizacji“) organizm ma możliwość nauczenia się odpowiednio szybkiej i skutecznej reakcji na dany drobnoustrój. Jest to coś w rodzaju „treningu“. Ten trening idzie w parze z produkcją pewnych specyficznych ochronnych cząstek białkowych, tak zwanych przeciwciał, które w razie rzeczywistej infekcji szybko i skutecznie zniszczą dany drobnoustrój. Niektóre szczepionki powodują, że układ odpornościowy przez dziesiątki lat potrafi zapamiętać dany drobnoustrój chorobotwórczy.

Ten rodzaj „pamięci immunologicznej“ pozwala ustrojowi w każdej chwili i bez straty czasu podjąć skuteczną walkę z zaczynającą się infekcją. Człowiek, który został zaszczepiony, często w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że jego organizm zdusił w zarodku bardzo niebezpieczną chorobę.

ILE BEZPIECZNE SĄ SZCZEPIONKI?

Dzisiejsze szczepionki przed dopuszczeniem do obrotu poddawane są bardzo rygorystycznym kontrolom i testom klinicznym. Każdy etap produkcji szczepionki jest dokładnie sprawdzany i poddawany kontroli jakości. Gotowe partie produktów (tzw. serie) kontrolowane są przez niezależne instytucje państwowe. Tylko w przypadku całkowitego braku zastrzeżeń co do skuteczności i nieszkodliwości produktu, może on zostać wprowadzony na rynek. Mimo to szczepionki są środkami leczniczymi, a każdy środek leczniczy może też wywoływać działania niepożądane.

Do najczęstszych działań niepożądanych szczepionek należą: zaczerwienienie skóry, obrzęk i bolesność w miejscu wkłucia, niewysoka gorączka, która mija po 1-2 dniach. Te objawy w porównaniu z konsekwencjami poważnych chorób, przed którymi szczepionki dają ochronę, są mało istotne. Proszę zapytać lekarza, z jakimi działaniami niepożądanymi należy się liczyć w przypadku szczepienia.

KTO POWINIEN SIĘ ZASZCZEPIĆ?

Powinny być szczepione wszystkie dzieci w wieku od 2 miesięcy do 2 lat lub dzieci od 2. roku życia do 5. roku życia z tzw. grup ryzyka. Grupami ryzyka są: wrodzone lub nabyte zespoły niedoboru odporności jak np.: hipogammaglobulinemia oraz podobne, zaburzenia funkcji śledziony i jej anatomiczny brak, choroby organów krwiotwórczych, choroby nowotworowe, infekcje wirusem HIV, stany po transplantacji szpiku kostnego choroby przewlekłe np.: choroby serca i układu krążenia, choroby płuc i układu oddechowego, cukrzyca lub inne choroby metaboliczne, marskość wątroby, niedoczynność nerek, zespół nerczycowy, przetoka do płynu mózgowo-rdzeniowego, stany przed transplantacją narządów i przed rozpoczęciem terapii immunosupresyjnej noworodki (z ciąży < 38 tygodnia), dzieci z niską masą urodzeniową (<2.500 g), niemowlęta i dzieci z opóźnionym rozwojem oraz chorobami neurologicznymi jak np.: porażenia mózgowe i napady padaczkowe dzieci uczęszczające do placówek opiekuńczych: żłobki , przedszkola.

KIEDY NALEŻY SZCZEPIĆ?

U dzieci przyjmuje się ogólną zasadę, że szczepienie powinno się odbyć najwcześniej, jak to jest możliwe. Optymalny czas szczepienia dla danej szczepionki i liczba podań szczepionki konieczna do osiągnięcia pełnej ochrony, określane są na podstawie badań klinicznych i są podstawą do późniejszego sformułowania zalecenia. W polskim programie szczepień znajdą Państwo zalecenia, w jakim wieku powinna być podana dana szczepionka. Program szczepień zawiera również informacje o odstępach czasu pomiędzy szczepieniem pierwszorazowym a szczepieniami przypominającymi. Proszę omówić optymalny czas szczepienia z lekarzem.

SZCZEPIENIA PRZED WYJAZDEM

Zbliżają się wakacje, okres wyjazdów, podróży, również do krajów o odmiennych warunkach geograficznych, kulturowych i sanitarno-higienicznych. Wyjazdy wakacyjne kojarzą się nam z wypoczynkiem i beztroską, ale musimy pamiętać, że mogą stanowić, oprócz przyjemności, również potencjalne zagrożenie dla zdrowia Co nas powinno zaniepokoić w czasie podróży lub po powrocie? Nagłe pojawienie się gorączki, wysypki, biegunki lub objawów grypopodobnych, zwłaszcza jeśli wyjeżdżaliśmy do krajów tropikalnych, gdzie istnieje możliwość zachorowania na wiele groźnych dla zdrowia i życia chorób, m.in.: na malarię, dur brzuszny i paradury, biegunkę podróżnych, żółtą gorączkę, wirusowe zapalenia wątroby, amebozę, boreliozę, brucelozę, cholerę czy kleszczowe zapalenie mózgu. Nie jesteśmy zupełnie bezradni wobec tych chorób. Istnieje kilka sposobów ochrony przed zachorowaniem od przestrzegania podstawowych zasad higieny po wykonanie szczepień ochronnych. Pamiętajmy, aby w krajach o niskich standardach zdrowotnych, pić wodę tylko butelkowaną. Tej wody używać również do mycia rąk, owoców, zębów. Do ochłodzenia napojów nie stosować kostek lodu, przygotowywanych w niewiadomych warunkach. Posiłki spożywamy jedynie w miejscach o odpowiednim standardzie sanitarno-higienicznym, omijajmy ulicznych sprzedawców. Nie pijmy również niepasteryzowanego mleka i jego przetworów oraz wszelkich potraw, które mogą budzić wątpliwości czy zostały przygotowane w odpowiednich warunkach

Możemy również chronić się przed chorobami przenoszonymi przez owady (malaria, żółta gorączka, odkleszczowe zapalenie mózgu) poprzez stosowanie repelentów, czyli środków odstraszających owady, używanie moskitier, a także noszenie odpowiedniej odzieży. W czasie podróży zagranicznej istnieje możliwość zetknięcia się z nowymi drobnoustrojami chorobotwórczymi, nie występującymi w dotychczasowym środowisku osoby podróżującej. Znacznej liczbie chorób zakaźnych występujących w nowym otoczeniu można zapobiec stosując szczepienia ochronne.

Osoba planująca wyjazd na około 4-6 tygodni powinna zasięgnąć informacji co do zalecanych szczepień. Można je uzyskać z różnych źródeł, między innymi w biurze podróży, w punkcie szczepień dla osób wyjeżdżających za granicę, w poradni chorób tropikalnych, ze stron internetowych Krajowego Ośrodka Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. W niektórych przypadkach, aby zapewnić odpowiednią ochronę, potrzebne są 2 szczepienia wykonane w odstępie miesiąca. Dlatego właśnie jeśli planujemy podróż pomyślmy już teraz o ochronie, którą możemy sobie zapewnić. Szczepienia dla osób z powiatu radomszczańskiego wyjeżdżających za granicę prowadzi Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Biegańskiego w Łodzi ul. Kniaziewicza 15 tel. 042 251 60 11 (centrala) prosić o połączenie z Poradnią Medycyny Podróżnej lub bezpośrednio dzwonić 042-251-62-49 Poradnia czynna w godz.11-14.

SZCZEPIENIA p/ GRYPIE

Szczepionki są ważne tylko jeden rok ze względu na coroczne zmiany składu antygenowego według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Zarejestrowane w Polsce szczepionki przeciwko grypie są jednakowo skuteczne. O wskazaniach do szczepień decyduje lekarz. Szczepienie można wykonać w przychodniach lekarskich. Szczepionki przeciwko grypie mogą być stosowane u osób, które ukończyły 6 miesięcy. Szczepienia przeciwko grypie są szczególnie zalecane w grupach ryzyka: • osoby po przeszczepieniu organu, • zdrowe dzieci w wieku 6-23 m. ż, • osoby w wieku powyżej 50 roku życia (w tej grupie wiekowej znacznie zwiększa się liczba osób należących do grup podwyższonego ryzyka), • dorośli i dzieci chorzy na przewlekłe choroby układu sercowo-naczyniowego lub oddechowego, w tym na astmę oskrzelową, • dorośli i dzieci, którzy w minionym roku wymagali regularnych kontroli lekarskich i często przebywali w szpitalu z powodu chorób metabolicznych (w tym cukrzycy), niewydolności nerek, hemoglobinopatii lub niedoborów odporności (w tym spowodowanych leczeniem immunosupresyjnym lub zakażeniem HIV), • kobiety w ciąży, • pensjonariusze domów spokojnej starości, zakładów opieki zdrowotnej i dla przewlekle chorych. Ze wskazań epidemiologicznych należy szczepić osoby, które mogą przenosić grypę na osoby z grup podwyższonego ryzyka oraz na osoby zdrowe mogące stanowić źródło zakażenia dla tych osób, a w szczególności: lekarze, pielęgniarki i pozostały personel szpitali i ośrodków lecznictwa otwartego, pogotowia ratunkowego.

Autor: Admin Data utworzenia: 2009-11-23 Ilość wyświetleń: 17591