Informujemy użytkownikow naszej strony, że stosujemy tymczasowe pliki cookie dotyczące sesji. Pliki te nie są zapisywane na komputerze na dłuższy czas i są zawsze usuwane po zamknięciu przeglądarki.
Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami o zasady udostępniania dokumentacji medycznej przypominamy, że kwestię tę regulują następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.09.52.417 z późn. zm.)

W związku z powyższym opracowaliśmy i wdrożyliśmy instrukcję dotyczącą w/w zasad. Instrukcja została wywieszona na tablicach informacyjnych w budynku przychodni oraz opublikowana na naszej stronie internetowej.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Autor: Admin Data utworzenia: 2011-02-18 Ilość wyświetleń: 336310